Vizyon

Vizyon

Teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaların yapılması ve kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve işbiriliği yapmak.

Bilgi birikimi, teknoloji desteği ve insan gücü ile üretim sürecine dönüşen tekstil sanayiisinde öncü kuruluş olmak.